'SELAMAT DATANG' ke Blog Rasmi SK Seri Manjung | Manjung, Perak, 605-688 1014

PdP Abad ke-21
PENGAJARAN ABAD KE-21
ELEMEN P&P
2.
PENGEMBANGAN
- PEMBELAJARAN
BERASASKAN
AKTIVITI
TEKNIK / KAEDAH
CIRI UMUM
komunikasi, ...
PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI
PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI
Berkemahiran berinteraksi
Berkomunikasi
Menyampaikan maklumat
PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI
Pelajar bekerja secara kolaboratif
- Murid telah mempunyai kemahiran sosial
- Murid menguru...
PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI
Pembelajaran bersifat kontekstual-
situasi sebenar dalam kehidupan dan dapat
membuat aplika...
PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI
Pembelajaran Koperatif
Struktur pembelajaran + isi kandungan = aktiviti
K - Keep with the g...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
ROUND TABLE
- Murid duduk dalam
kumpulan
- Guru mengemukakan
satu topik.
- Secara ...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAAN AKTIVITI
JIGSAW - Mulakan dengan ‘KUMPULAN
RUMAH’
- Setiap ahli diberikan nombor
mengikut ...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
THINK-PAIR- SHARE - Topik diberikan guru.
- Murid berfikir sendiri dalam
jangkamas...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
HOT SEAT - Aktiviti susulan selepas
murid membuat bacaan dan
kajian ( individu ata...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
Deklamasi sajak/ nyanyian - Murid dibenarkan membuat
persediaan dalam
kumpulan.
- ...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
- Murid membuat
pembentangan untuk
mempersembahkan
hasil dapatan kepadda
keseluruh...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
Role Play / Main Peranan -Murid diberi
tanggungjawab untuk
memegang peranan dan
wa...
CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN
AKTIVITI
GALLERY WALK - Aktiviti selepas kajian/
carian
- Murid menampal hasil kerja
di dindi...
CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN
AKTIVITI
GALLERY WALK - Aktiviti selepas kajian/
carian
- Murid menampal hasil kerja
di dindi...
CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN
AKTIVITI
Three stray, one stay - Kaedah lain pembentangan
kumpulan.
- Hasil kerja ditampal.
-...
CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN
AKTIVITI
- Pembelajaran Penyelesaian
masalah.
- Simulasi
- Kajian Lapangan
- Stesen
- Eksperi...
CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN
AKTIVITI
Peta I-THiNK -menggunakan peta
pemikiran sebagai alat
untuk menjana idea
murid.
Seba...TONTON VIDEO
PENGAJARAN ABAD Ke-21
Elemen P&P
3. Pengukuhan
dan Pengayaan
Teknik/Kaedah
Mengembangkan
pengetahuan yang
dipelajari, mene...
PENGAJARAN ABAD Ke-21
Elemen P&P
4. Penilaian
Teknik / Kaedah
Informal / Formatif
- Pemerhatian
- Lisan
- Kuiz
- Soal jawa...
Tonton video
PENGAJARAN ABAD KE-21
• Elemen P&P
5. Kesimpulan /
Penutup
Teknik / Kaedah
- Mencari maklumbalas
objektif pengajaran
- Mer...
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
Pengajaran dan pembelajaran abad ke 21