KAJI SELIDIK; MENANGANI ISU DAN TANGGUNGJAWAB GURU.

PELAKSANAAN KAJI SELIDIK DALAM TALIAN BAGI KAJIAN LAPANGAN INISIATIF 97 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 2013-2025: MENANGANI ISU DAN TANGGUNGJAWAB GURU.

Capaian Pautan Kaji Selidik : https://bpsmkpm.typeform.com/to/G1F0O6
atau
Portal Rasmi KPM mulai 1 hingga 23 September 2016
Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan.

'Ilmu adalah keutamaan, tanpa ilmu keutamaan lain terpinggir'.