Pertandingan Kuiz Terbuka Atas Talian 2020
Anjuran MRSM Pasir Salak.
.
Open e-Quiz Competition 2020
"A Successful Journey begins with MRSM"
.
# Tarikh tutup pendaftaran adalah pada 31 Oktober 2020
.
LINK PENDAFTARAN;
PERTANDINGAN KUIZ TERBUKA ATAS TALIAN 2O2O
OPEN e'QUIZ COMPETITION 2020 "A Successfut Journev Beqins with MRSM"
. Pertandingan diadakan pada 3 - 5 November 2020 mengikut Negeri masingmasing selama tempoh setengah jam. (Jadual Pertandingan mengikut negeri
akan dimaklumkan kemudian)
. Pertandingan terbuka kepada semua pelajar 11 & 12 tahun di seluruh t\ilalaysia.
. Semua peserta perlu membayar yuran & mendaftarkan diri selewat-lewatnya
pada 30 Oktober 2020 menggunakan alamat URL
(https://tinyurl. comlopeneQuiz2020) ya ng d i berika n.
. Penyertaan pertandingan adalah berdasarkan individu.
. Pertandingan akan menggunakan platform Online Quizizz.
. Sistem pemarkahan adalah mengikut format yang ditentukan oleh Quizizz.
. Pertandingan hanya dijalankan untuk satu pusingan sahaja.
. Peserta perlu mempunyai akses internet dan komputer/laptop/telefon pintar.
Kegagalan mempunyai akses internet yang baik adalah diluar tanggungjawab
pihak penganjur.
. Pemenang peringkat negeri akan mendapat hadiah seperti berikut :
a. Tempat pertama - Wang Tunai RM200 + e-Sijil + Medal
b. Tempat Kedua - Wang Tunai RM150 + e-Sijil + Medal
c. Tempat Ketiga - Wang Tunai RM'100 + e-Silil + Medal
d. Tempat Keempat - Wang Tunai RM80 + e-Sijit
e. Tempat Kelima - Wang Tunai RlVt 50 + e-Sijil
. semua penyertaan pada hari pertandingan adalah tayak menerima e-sijil.
. Kelima-lima pemenang bagi setiap negeri akan bertanding di peringkat
kebangsaan pada 09 November 2A20 menggunakan format pertandingan yang
sama.
. Pemenang peringkat kebangsaan akan mendapat hadiah seperti berikut:
a. Tempat pertama - Wang Tunai RtU300 + e-Sijil + Ir/edal
b. Tempat Kedua - Wang Tunai RM250 + e-Sijil + Medal
c. Tempat Ketiga - Wang Tunai RM200 + e-Sijil + Medal
. Segala keputusan penganjur adalah muktamad