PEKELILING HEM

HEMSurat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1988 Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD)
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1995 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1972 Mengatasi Masalah Keciciran
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1975 Nyanyian Lagu Kebangsaan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1975 Kemasukan Murid-murid Warganegara ke Sekolah-sekolah Suwa Yang Dikhaskan Untuk Murid-murid Dagang (Expatriate)
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1975 Disiplin - Murid-murid Menghisap Rokok
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1993 Pakaian Seragam Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6A/1975 Salahguna Dadah - Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1975 Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-sekolah/Maktab-maktab Perguruan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1971 Pakaian Seragam Sekolah-sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1992 Pemakaian Tudung/Mini Telekung Bagi Pelajar-Pelajar Perempuan
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2015 - Panduan Berkenaan Rambut dan Pemakaian Steel Bangle (KARA) Oleh Murid-Murid Keturunan Sikh


Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 8 Tahun 2011 Pengurusan Keselamatan Murid Di Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7 Tahun 2011 Pelaksanaan Standart Operating Procedure (SOP) 1:3:7 Pelaporan Dan Menangani Isu Disiplin Murid
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2007 Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2007 Garis Panduan Lawatan Murid
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2007 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2006 Garis Panduan Pelaksanaan Borang Maklumat Murid bagi Tujuan Agihan Bantuan Kepada Murid Warganegara Malaysia di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2006 Pemantapan Pelaksanaan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Bagi Semua Murid Pra Sekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah di Sekolah-sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.2 Tahun 2015Format Peperiksaan Pusat Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Tahun 2016
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2006 Pembatalan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 11/2005 - Garis Panduan Penggunaan Telefon Bimbit oleh Murid Sekolah Bertarikh 23 Disember 2005
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2005 Memantapkan Budaya Membaca di Kalangan Murid Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2004 Memperkasakan Pendidikan Pencegahan Dadah di Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1969 Kemasukan Kanak-kanak dari Singapura ke Sekolah-sekolah Bantuan Penuh Kita
Surat Pekeliling Ikhtisas No.5/1969 Kemasukan Kanak-kanak dari Singapura/Seberang Laut ke Sekolah Bantuan Penuh Kita
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1976 Pakaian Seragam Sekolah untuk Murid-murid Sekolah Menengah - Pindaan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1979 Perkhidmatan Kebajikan Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1982 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE ( Sarawak ) bagi Murid-murid Tingkatan 3 - Garis Panduan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1983 Larangan Bermain Bahan-bahan Letupan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1985 Pakaian Seragam Murid-murid Sekolah (Pindaan)
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1993 Lapor Kepada Polis Salahlaku Yang Berbentuk Jenayah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2005 Rancangan Integrasi Murid-murid untuk Perpaduan (RIMUP)
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2009 Langkah-langkah Keselamatan Semasa Mengikuti Aktivit/Program Lawatan di Luar Waktu Persekolahan
halSurat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2009 Penubuhan Jawatankuasa Bencana di Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2001 Pindaan Bagi Para 2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1998 Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Serta Umur Menduduki Peperiksaan Bagi Sek. Kerajaan,Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2001 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku TEks (SPBT) Kementerian Pendidikan
hal;Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2010 Pelaksanaan Ujian Urin Murid Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2010 Pelaksanaan Program Pelalian Human Papilloma Virus (HPV) Kebangsaan Untuk Murid Perempuan Tingkatan 1 di Sekolah Kerajaan, Sekolah Swasta dan Sekolah Antarabangsa Seluruh Negara
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2010 Garis Panduan Mencegah dan Menangani Perbuatan Buli Dalam Kalangan Murid di Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2010 Pemansuhan Sewaan Kedai/Premis Koperasi Sekolah Malaysia Mulai tahun 2011
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2009 Kemasukan Kanak-kanak Warganegara Malaysia Tanpa Dokumen ke Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2009 Penguatkuasaan Larangan Membawa dan Mengguna Telefon Bimbit oleh Murid di Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2000 Menangani Masalah Keselamatan, Dadah Dan Gengster
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2000 Mencegah Kebakaran Di Sekolah
halSurat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2007 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Di Bawah Skim Pinjaman Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2000 Membanteras Jenayah Di Kalangan Murid Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2005 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (Spbt) Kementerian Pelajaran Malaysia
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2003 Pindaan Pelaksanaan Borang Penentuan Kelayakan Skim Pinjaman Buku Teks Spbt 1 Kementerian Pendidikan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2003 Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2003 Kuasa Guru Merotan Murid
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil 1/2014: Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil 1/2014: Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2002 Pelaksanaan Program Sekolah Selamat
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1990 Pengecualian Mengikuti Kelas Peralihan Bagi Murid Di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK)
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1989 Rancangan Kesihatan Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 Tahun 2011 Peraturan Berkenaan Rambut Dan Pemakaian Steel Bangle (KARA) Oleh Murid-Murid Keturunan Sikh
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1989 Garis Panduan Dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Domitori Asrama
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1989 Pengurusan Hari Pertama Persekolahan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/1989 Kebersihan Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2001 Peringatan Mengenai Pengaruh Negarif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-Murid Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2001 Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2001 Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2001 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT Kementerian Pendidikan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1983 Kantin Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1999 Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1983 Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-murid Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1999 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1982 Kempen Anti Denggi Di Sekolah-sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1999 Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1981 Jualan Makanan dan Minuman Di Kantin-kantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/1999 Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan dan Aktiviti Yang Diperakukan Oleh Kementerian Pendidikan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 Tahun 2014: Etika Pakaian Murid Tingkatan Enam
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1981 Kebersihan Di Sekolah-sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1979 Laporan Murid-murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1998 Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1998 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1978 Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1978 Penambahan Syarat-syarat Perlaksanaan Kepada Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1976 Mengenai Jualan Makanan Dan Minuman Di Kantin-Kantin Sekolah Untuk Murid-Murid Berbilang Agama
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1978 Pakaian Seragam Sekolah-Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1977 Kemudahan Untuk Murid-murid Islam Sekolah Menengah Menunaikan Sembahyang Jumaat
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.2 Tahun 2014: Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Sebagai Syarat Wajib Lulus Mulai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2016
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1977 Pakaian Murid-Murid Perempuan Di Sekolah-sekolah Menengah Bantuan Penuh/Kerajaan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 Tahun 2014 – Pelaksanaan Sekolah Dalam Hospital
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 21/1998 Persediaan Menghadapi Bencana Alam
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 Tahun 2014 – Pelaksanaan Sekolah Dalam Hospital
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1977 Bacaan Doa Mengikut Agama Kristian Di Sekolah-Sekolah Misyen
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1977 Menganjur Dan Menjual Loteri Di Sekolah-Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1997 Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1976 Potongan Rambut Murid-murid
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1997 Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1997 Amalan Kebersihan Di Sekolah 1998 – 2000
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1976 Kemudahan Bilik Untuk Perkhidmatan Panduan Pelajaran Dan Kerjaya
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1976 Jualan Makanan dan Minuman Di Kantin-kantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1996 Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1976 Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1996 Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah
Surat Pekeliling Iktisas Bil.1/1987 Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1995 Keracunan Makanan Di Sekolah-Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1995 Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah