PEKELILING KOKURIKULUM

KOKURIKULUM


1
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 5 Tahun 2016 - Panduan Keselamatan Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Luar Kawasan Sekolah2
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1971 Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-sekolah3
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1992 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah4
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1971 Permainan Catur di Sekolah-sekolah Menengah5
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2008 Panduan Pengurusan dan Pelaksanaan Program Bumi Hijau Sekolah6
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2007 Garis Panduan Pemakaian Pakaian Kokurikulum di Hari Persekolahan dan Perhimpunan Bulanan Kokurikulum7
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2006 Panduan Perbelanjaan Peruntukan Kokurikulum Sekolah8
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2006 Pelaksanaan Skim Biasiswa Sukan (SBS) Kementerian Pelajaran Malaysia9
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1986 Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Ko-kurikulum Pelajar10
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1986 Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum11
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2 Tahun 2013: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap II Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 201412
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1986 Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Ko-Kurikulum Pelajar13
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2008 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)14
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2000 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah15
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah16
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2000 Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah17
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/2000 Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-sekolah18
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.18/2000 Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah19
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.20/2000 Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-sekolah20
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1994 Perlaksanaan Kokurikulum Tahun 5 dan Tahun 6 KBSR21
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1989 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di Sekolah22
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 Tahun 2011 Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan23
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2001 Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri24
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1999 Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah25
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1999 Penubuhan Kelab Jenayah Sekolah di Sekolah Menengah26
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1978 Projek Papan Kenyataan Persatuan Pelajaran Malaysia27
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuaan Atau Badan Induk Sukan28
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1988 Senaman Beramai-rama29
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998 Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan30
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1977 Pengelolaan Walkaton Di Sekolah-Sekolah31
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1997 Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah32
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1976 Pelaksanaan Bimbingan Agama Bagi Murid-Murid Beragama Islam33
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1995 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah34
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1995 Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS)35
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1988 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah36
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2009 Pelaksanaan Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) dalam Bahasa Malaysia di Sekolah Rendah