PEKELILING KURIKULUM

KURIKULUM


1
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2017: Garis Panduan dan Prosedur Operasi Standard Pemusatan Tingakatan Enam2
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2017 Penggunaan Pelbagai Ujian Bahasa Inggeris Berdasarkan Piawaian Common European Framework Of Reference (CEFR) Bagi Menentukan Tahap Penguasaan Guru dan Pensyarah Opsyen Bahasa3
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2017 Dasar Pinjaman Buku Teks Kepada Murid Di Bawah Skim Pinjaman Buku Teks Kementerian Pendidikan Malaysia4
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2017 Pembekalan Buku Teks Kepada Guru Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Di Bawah Skim Pinjaman Buku Teks Kementerian Pendidikan Malaysia5
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 9 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 20176
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1995 Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah7
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1972 Sukatan Pelajaran Tatarakyat (Siviks) Yang Baru Untuk Sekolah-sekolah Rendah8
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1994 Pembelian Enjin Terpakai dan Penyediaan Bilik Pameran Hasil Pembelajaran Kemahiran Hidup9
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1994 Pelaksanaan Bahasa Malaysia di SRJK (C) dan SRJK (T) dan Bahasa Inggeris di SK/SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah10
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1972 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Baru Bahasa Inggeris (1972) Bagi Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan dan Jenis Kebangsaan - Tingkatan Satu hingga Tiga
11
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1972 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Baru Bahasa Malaysia (1972) di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan dan Jenis Kebangsaan - Tingkatan Satu hingga Tiga12
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1972 Sukatan Pelajaran Sains Tingkatan Peralihan13
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1994 Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR14
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1974 Keselamatan Dalam Makmal15
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1994 Penerimaan Sains Tambahan Sebagai Memenuhi Syarat Mengikuti Kursus Sains Di Institusi Pengajian Tinggi16
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1974 Kegunaan Unit Sistem Metrik di Sekolah-sekolah17
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1994 Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Dan Sains Tahun 4 Di Sekolah Rendah18
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1993 Tarikh Penyempurnaan Pelaksanaan Bahasa Melayu Sebutan Baku19
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1993 Penggunaan Simbol RM (Ringgit Malaysia) Dalam Peperiksaan20
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1993 Pengumuman Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Mulai Tahun Akademik 1993/1994
21
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1993 Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah22
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1993 Penggunaan Buku Kerja Sekolah23
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1971 Rukunegara24
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1992 Pelaksanaan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan Oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka (PEJYD)

25
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan I dan Tingkatan II Fasa I Projek KPD di 60 Buah Sekola26
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 199327
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1971 Sukatan Pelajaran Bahasa Baharu bagi Sekolah-sekolah Rendah Kebangsaan dan Sekolah-sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Inggeris)28
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1971 Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris Baharu bagi Sekolah-sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Inggeris)29
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1971 Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Baharu bagi Sekolah-sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina) dan (Tamil)30
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 9 Tahun 2011 Mewujudkan Galeri/Sudut Sejarah Di Sekolah-Sekolah
31
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1971 Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris Baharu bagi Sekolah-sekolah Rendah Kebangsaan32
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1970 Sains Rumahtangga33
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1970 Pelajaran Aneka Jurusan di Sekolah Menengah Rendah34
Surat Pekeling Ikhtisas Bil.2/2010: Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)35
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1970 Pelajaran Aneka Jurusan di Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV - V)36
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 12 Tahun 2011 Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)37
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2009 Pelaksanaan Mengehadkan Jumlah Maksimum Sepuluh (10) Mata Pelajaran Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia38
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 13 Tahun 2011 Pertukaran Teks Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris (KOMSAS) Di Sekolah Menengah Tingkatan 3 Bermula Tahun 201239
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2009 Perubahan Sistem Penggredan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Mulai tahun 200940
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2008 Sijil London Chambers of Commerce (LCCI) bagi Calon Prinsip Perakaunan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)41
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 10 Tahun 2015 - Pelaksanaan Program Vokasional Menengah Atas (PVMA)42
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2007 Garis Panduan Pelaksanaan Skim Tuisyen Felda (STF) Untuk Murid-murid Tahun 5 dan Tahun 6 di Sekolah Rendah dan Tingkatan 3 dan Tingkatan 5 di Sekolah Menengah dalam Tanah Rancangan Felda 200743
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2007 Pelaksanaan Program Information dan Communication Technology Literacy (ICTL) for Secondary Schools44
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2007 Penekanan dan Penegasan Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)45
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2006 Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil sebagai Mata Pelajaran Tambahan di Sekolah Kebangsaan46
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2006 Pelaksanaan Waktu Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) Tahap 2 (Tahun 4, 5 & 6) di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) mulai 200647
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2004 Pelaksaaan Skim Baucar Tuisyen (SBT) Bagi Murid Tahun Empat, Lima dan Enam Sekolah Rendah Kerajaan dan Sekolah Rendah Bantuan Kerajaan48
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2004 Pelaksanaan Program Abakus dan Aritmetik Mental Tahap 1 Sekolah Rendah49
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 11 Tahun 2015 - Penukaran Teks Baharu Komponen Sastera (KOMSAS)Dalam Mata Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 2 Dan Tingkatan 5 Mulai 201650
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2004 Pelaksanaan Skim Tuisyen FELDA (STF) Bagi Pelajar Tingkatan Tiga dan Lima di Sekolah Menengah di Tanah Rancangan FELDA 200451
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 12 Tahun 2015 - Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 2 Dan Tingkatan 5 Mulai Tahun 201652
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2004 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di Sekolah Rendah dan Menengah53
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2004 Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah54
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 2 Tahun 2016 - Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)55
Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil 3 Tahun 2016: Pelaksanaan Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR) Murid Berkeperluan Khas Mulai Tahun 201656
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2004 Pelaksanaan Program ICT Literacy (ICTL) di Sekolah Rendah57
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2004 Pelaksanaan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD)58
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2004 Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah kepada Murid Sekolah59
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2004 Pelaksanaan Program j-Qaf di Sekolah Rendah60
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2005 Pelaksanaan Mata Pelajaran Information and Communication Technology (ICT) di Sekolah Menengah

61
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 4 Tahun 2016 - Pelaksanaan Highly Immersive Programme (HIP) Bahasa Inggeris Di Semua Institusi Pendidikan Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia Mulai Tahun 201662
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2 Tahun 2013: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap II Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 201463
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2010 Pelaksanaan Dasar Menghadkan Jumlah Maksimum Sepuluh (10) Mata Pelajaran dan Penambahan Dua (2) mata Pelajaran Tambahan Dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia64
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2010 Pelaksanaan Dasar Pengambilan dan Pertukaran Murid Sekolah Menengah Agama (SMKA) dan Kelas Aliran Agama (KAA)65
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1990 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa untuk Mata-mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 199266
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/1988 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-mata Pelajaran Program Kurikulum Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas Peralihan, Tingkatan I dan Tingkatan II Mulai Tahun 198967
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2010 Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan68
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2010 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 201169
Surat Pekeliling Ikhtisasa Bil.12/2010 Pertukaran Teks Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris (KOMSAS) di Sekolah Menengah (Tingkatan 2 dan Tingkatan 5) Bermula Tahun 201170
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/2010 Pengajaran Mata Pelajaran Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil71
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2000 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah72
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2000 Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas73
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2000 Pelaksanaan Sebutan Baku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah74
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2008 Kertas Soalan Peperiksaan Dwibahasa Bagi Mata Pelajaran Sains Dan Matematik75
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2000 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Menengah (Tingkatan I hingga Tingkatan 5) Bermula Tahun 200076
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2008 Pertukaran Status Mata Pelajaran English For Science And Technology (EST)77
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2000 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Melayu Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah (Tingkatan I hingga Tingkatan 5) Bermula Tahun 200078
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2003 Status Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tambahan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (Kbsm)79
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2003 Penggunaan Buku Panduan Penilaian Pencapaian Al-Quran KBSR80
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2003 Pelaksanaan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam Dan Bahasa Arab81
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003 Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran82
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2003 Pengguaan Buku Log Bagi Tujuan Memantau Laku Musnah (Vandalism) Di Kalangan Murid-Murid Sekolah83
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Sukan84
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2002 Pelaksanaan Sukatan pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)85
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2002 Pelaksanaan Kalkulator Saintifik Di Sekolah Menengah Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Mata-mata Pelajaran Matematik dan Matematik Tambahan86
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2002 Penggunaan Kalkulator Saintifik Di Sekolah Menengah Untuk Pengajaran dan Pembelajaran Serta Peperiksaan Kebangsaan87
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Science And Technology (Est)88
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2002 Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah Kebangsaan (Sk)89
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tahap Satu Sekolah Rendah90
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2002 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Mulai Tahun 1 Di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Dan (T)91
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2002 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 200392
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan Inggeris dan Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 dan 2 Mulai Tahun 198993
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan Inggeris dan Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 194
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6 Tahun 2011 Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagi Murid Tingkatan Empat Mulai Tahun 201195
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1989 Penggunaan Buku Teks dan Buku Rekod Amali Dalam Pengajaran-pembelajaran Sains KBSM96
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2002 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 200397
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1989 Pertukaran Aliran Bahasa Penghantar Murid-Murid Sekolah Rendah98
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1989 Perlaksanaan Bahasa Malaysia Baku99
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/2002 Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan100
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2002 Pelaksanaan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (Pafa) Di Sekolah Kebangsaan Dan Sekolah Menengah101
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/1989 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Tahun 1-KBSR102
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1984 Pendidikan Sivik Di Sekolah-sekolah103
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1983 Panduan Pengurusan Kelas-kelas Tingkatan Enam104
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1999 Senarai Istilah Sains Sekolah Rendah dalam Bahasa Cina dan Bahasa Tamil105
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1980 Penggunaan Benda-benda Dalam Kelas-kelas Amali dan Makmal Sains Di Sekolah Rendah dan Menengah106
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1980 Penukaran Unit-unit Timbang Dan Sukat Imperial Kepada Unit-Unit Timbang Dan Sukat Metrik Dalam Sukatan Pelajaran Hisap Rendah 1965107
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1998 Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah108
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1975 Peruntukan Masa (Percubaan) bagi Kelas Peralihan Aliran Bahasa Malaysia Mulai Tahun 1975109
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1979 Pendidikan Jasmani

110
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1978 Pengajaran Di Kelas-kelas Peperiksaan Di Sekolah Menengah Dan Rendah111
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1998 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Kebangsaan112
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1998 Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Antara Muka Berkomputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Menengah113
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1977 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Menengah Atas114
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 25/1998 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan115
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 26/1998 Garis Panduan Kurikulum Prasekolah116
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1977 Sukatan Pelajaran Sivik (Baru) Untuk Tingkatan IV dan V117
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1977 Sukatan Pelajaran Sejarah (Baru) Untuk Darjah 4-6118
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1977 Sukatan Pelajaran Sejarah (Baru) Untuk Tingkatan I-III119
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1997 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Cina/Bahasa Tamil Di Sekolah Kebangsaan120
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2015 - Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 1 dan 4 Mulai Tahun 2015121
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1996 Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian122
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2015 - Penukaran Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Menengah Atas Bagi Tingkatan 4 Mulai Tahun 2015123
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2015 - Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS)Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 dan 4 Mulai Tahun 2015124
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2015 - Penukaran Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Mulai Tahun 2015125
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16/1988 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1, 1988126
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1987 Sukatan Pelajaran Untuk Mata-Mata Peljaran Program Bahasa Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas Peralihan dan tingkatan 1,1998