PEKELILING PENTADBIRAN

PENTADBIRAN


1
SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BILANGAN 7 TAHUN 2018 PELANTIKAN GURU DATA DI SEKOLAH KERAJAAN DAN BANTUAN KERAJAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA2
SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 6 TAHUN 2018 GARIS PANDUAN TEMU BUAL, KENYATAAN MEDIA DAN SIDANG MEDIA OLEH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI, PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DAN INSTITUSI PENDIDIAKN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MA3
SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 5 TAHUN 2018 GARIS PANDUAN PERWAKILAN KUASA DARAIPADA KETUA PENDAFTAR INSTITUSI PENDIDIKAN DAN GURU KEPADA PENDAFTAR BAGI KELULUSAN PERMOHONAN OLEH PIHAK LUAR MENJALANKAN AKTIVITI MELIBATK4
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 2018 - Garis Panduan Penglibatan Ibu Bapa / Penjaga dan Komuniti Sebagai Sukarelawan Di Dalam Kelas5
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2017 Garis Panduan Nilai dan Etika Penggunaan Media Sosial Bagi Guru dan Murid6
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Bilangan 14-Pemansuhan Kad Rekod Persekolahan (Pupil's Comulative Rocord Card)7
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2017-Pemansuhan Kad Rekod Persekolahan (Pupil's Cumulative Record Card)8
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 6 Tahun 2016 - Cuti Pada Hari-Hari Peperiksaan Awam/Pentaksiran Pusat9
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1986 Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata10
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1995 Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah11
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1986 Urusan Temuduga Guru-guru Ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran12
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1972 Tugas-tugas Penyelia Sains Negeri13
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1994 Penggunaan Istilah "Tanpa Cacat"14
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1994 Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah15
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1975 Panduan Bagi Pertukaran Guru-guru16
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1993 Taklimat Oleh Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian Dan Sekolah Kepada Agensi-Agensi Kerajaan Atau Swasta17
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1971 Panduan Dasar Pelajaran18
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1971 Pengajaran Sains di Sekolah-sekolah Rendah19
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1971 Kursus-kursus dan Jangka Masa Pengajaran Kelas-kelas Pelajaran Lanjutan20
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1992 Penerimaan Hadiah Dan Sumbangan Daripada Pertubuhan, Institusi, Syarikat dan Kerajaan Negara Luar21
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2015 - Kemudahan Pinjaman Netbook 1Malaysia Untuk Guru Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia22
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1992 Pengharaman Pensil Berbentuk Alat Suntikan (Syringe) Di Sekolah-Sekolah23
Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 10 Tahun 2011 Garis Panduan Penglibatan Pihak Sekolah Dalam Program Atau Aktiviti Anjuran Pihak Luar Selain Daripada Agensi Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia24
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1970 Pekerjaan Luar Sebagai Pensyarah atau Tutor Sambilan di Universiti atau Pusat Pelajaran Tinggi25
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2009 Bayaran-bayaran Tambahan Persekolahan26
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2009 Langkah-langkah Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian Menerusi Pemantapan Pengurusan dan Pengendalian Khidmat Pelanggan di Sekolah-sekolah27
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2007: Garis Panduan Dasar Pemansuhan Yuran Peperiksaan Awam28
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2007 Garis Panduan Pelaksanaan Skim Bantuan Tuisyen (SBT) 200829
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2006 Pertukaran Nama Maktab Perguruan kepada Institut Perguruan30
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2005 Garis Panduan Memproses Permohonan Pengecualian Daripada Mengikuti Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah31
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2005 Tanggungjawab Pengarah atau Wakil Jabatan Pelajaran Negeri Untuk Menghadiri Mesyuara/Program/Majlis Anjuran Kerajaan Negeri atau Pejabat Daerah32
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2004 Perlembagaan Persatuan Ibu Bapa - Guru (PIBG)33
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 1 Tahun 2016 - Pelaksanaan Tahfiz Model Ulul Albab Di Sekoalh Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia34
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2004 Pemantapan Pelaksanaan Skim Baucar Tuisyen (Skim Baucar Tuisyen) dan Skim Tuisyen Felda (STF)35
Surat Pekeliling (Professional) Kementerian Pelajaran Bil.1/1969 Kelas-kelas Menengah Pelajaran Khas36
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1977 Hari Kelepasan Peristiwa P.U 326/6237
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1983 Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah38
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1984 Perhimpunan Sekolah39
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1985 Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat40
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1985 Latihan Mengajar Bagi Guru-guru Pelatih Maktab Perguruan, Pusat/Fakulti Pendidikan Universiti41
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 Tahun 2013: Pelantikan Pengetua Sekolah Menengah dan Guru Besar Sekolah Rendah Mubaligh42
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2004 Panduan Penglibatan Murid-murid Sekolah Dalam Program atau Aktiviti Anjuran Agensi-agensi Selain daripada Agensi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia43
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2005 Garis Panduan Penggunaan Telefon Bimbit oleh Murid Sekolah44
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2009 Pindaan Yuran Makan Asrama (YMA)45
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1990 Spesifikasi Bagi Pengswastaan Asrama Desa46
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1990 Kelemahan Calon-calon Dalam Urusan Temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Untuk Tujuan Lantikan ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pendidikan47
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2010 Bidang Kuasa Pengurusan Penempatan dan Pertukaran Guru di Bawah Sektor Operasi Pendidikan (SOP)48
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/2010 Pindahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bayaran-bayaran Tambahan Persekolahan49
Surat Pekeliling Iktisas Bil.15/2010 Pengisian/Penempatan/Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Siswazah (PPPS) Gred DG44 Bagi Jawatan Penolong Kanan Pendidikan Khas di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Menengah Dilaksanakan Oleh Jabatan Pelajaran Negeri50
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2008 Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah Dan Penggunaan Premis Sekolah Oleh Pihak Luar51
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2010 Bidang Kuasa Pengurusan Penempatan dan Pertukaran Guru di Bawah Sektor Operasi Pendidikan (SOP)52
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2008 Persediaan Menghadapi Sesi Penggal Persekolahan Baru53
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2000 Tahun Pusat Sumber Sekolah (PSS) 200054
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2007 Perlantikan Guru Data Di Sekolah Menengah Dan Rendah55
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/2000 Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah56
Surat Siaran Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Sempena Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke- 51, Tahun 2008 Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil .14/200057
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/2000 Peraturan Secara Pentadbiran Supaya lbu/Bapa/Penjaga Dibenar Menandatangani Borang Rasmi58
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16/2000 Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan59
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.19/2000 Panduan Menggalakkan Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan Komunikasi Di Sekolah60
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1990 Kelas Ganti Pada Hari Sabtu61
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1990: Peranan Baru Kakitangan Sumber (KS) dan Prosedur Pembayaran62
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1990 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran Matematik63
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1990 Cuti Pada Hari-hari Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP)64
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1990 Kelemahan Calon-calon Dalam Urusan Temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Untuk Tujuan Lantikan ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pendidikan65
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4 Tahun 2011 Pelaksanaan Pengajaran Bible Knowledge Kepada Murid-murid Beragama Kristian Di Sekolah-Sekolah Kerajaan dan Sekolah-Sekolah Bantuan Kerajaan Selepas Waktu Persekolahan66
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1989 Guru-guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina67
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/2002 Larangan Penggabungan Lembaga Pengelola Sekolah68
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2002 Pelaksanaan Pendidikan Wajib Di Peringkat Rendah 200369
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1989 Aturcara Majlis Rasmi Sekolah70
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1989 Kutipan 'Yuran Persatuan Ibubapa Guru'71
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2001 Batasan Kuasa Persatuan Ibu Bapa Dan Guru (PIBG) Di Sekolah72
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di Sekolah73
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1985 Lencana/Logo dan Lagu Sekolah74
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1985 Siaran Maklumat Untuk Media Massa75
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1985 Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping)76
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2001 Semua Guru Adalah Guru Disiplin77
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1984 Peraturan Mengenai Masuk Ke Kawasan Sekolah Untuk Membuat Tinjauan/Pemerhatian/Siasatan/Temuduga Dengan Guru-Guru Dan Murid-Murid Di Sekolah Serta Mendapat Maklumat-Maklumat Sekolah Oleh Organisasi/Individu Luar78
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 Tahun 2011 Pemberitahuan Kuota 10 Peratus Untuk Pemilihan Dan Penempatan Murid Ke sekolah Mubaligh Kepada Lembaga Pengelola Sekolah-Sekolah Mubaligh.79
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran80
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1983 Perpustakaan Sekolah81
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1982 Waktu Sekolah Dalam Bulan Puasa82
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1982 Permainan 'Pin-Table, Video Game, Game Watch'83
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1999 Pengurusan Buku Rekod Perkhidmatan Kerajaan84
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1981 Ketetapan Masa di Sekolah-sekolah85
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1999 Pengedaran Surat Siaran Dan Pekeliling Kementerian Pendidikan86
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru-guru87
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1998 Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah88
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4 Tahun 2014 : Perubahan Syarat Kemasukan dan Pengekalan Murid Tingkatan Empat Ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Mulai 201589
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1998 Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah90
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1998 Penyeragaman Kutipan Yuran Sekolah Pendidikan Khas91
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 199692
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1978 Tarikh Bagi Pertukaran Guru-guru93
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1978 Garis Panduan Untuk Persediaan-persediaan Di Sekolah Rendah Sebelum Permulaan Sekolah Pada Awal tahun Persekolahan94
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1998 Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah95
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1998 Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Serta Menduduki Peperiksaan Bagi Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta96
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/1998 Garis Panduan Dan Syarat-Syarat Penggambaran Di Sekitar Kawasan jabatan Dan bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia Oleh Pihak Luar97
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1978 Hari Kelepasan Peristiwa P.U. 326/6298
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1998 Program Membina Tabiat Membaca99
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/1998 Garis Panduan Pembinaan Surau Sekolah Rendah & Menengah100
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/1998 Bidang Kuasa Penempatan & Pertukaran Guru Pendidikan Islam101
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/1998 Menangani Kegiatan Gengster Di Sekolah102
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/1998 Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah Dalam Kurikulum Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi103
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/1998 Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan104
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1977 Perlantikan Guru Besar Sekolah-Sekolah Menengah/Rendah Mubaligh105
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 19/1998 Perlantikan Guru Besar dan Pengetua Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Mubaligh106
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1988 Permohonan Kursus Melalui Kedutaan-Kedutaan Asing107
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 20/1998 Tindakan Segera Terhadap Aduan Awam108
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1977 Tugas-tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah109
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 22/1998 Penempatan dan Pertukaran Guru Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains Mengikut Keperluan Perkhidmatan110
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 23/1998 Kebenaran Bagi Murid-Murid Menduduki Peperiksaan Awam111
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/1988 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah-Sekolah112
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1997 Dasar Dan Peraturan Mengenai Nama Sekolah113
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1997 Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang114
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1 Tahun 2015 - Pelaksanaan Penempatan dan Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Yang Menerima Bayaran Insentif Profisiensi Bahasa Inggeris (IProBI)115
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2015 - Pelaksanaan Norma Baharu Guru Pendidikan Islam Di Sekolah Rendah, Kementerian Pendidikan Malaysia116
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1976 Pakaian Seragam Sekolah Untuk Murid-Murid Sekolah Rendah - Pindaan117
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1976 Waktu Sekolah Dalam Bulan Puasa118
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1996 Panduan Tambahan : Perlantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa Di Sekolah Menengah119
Surat Pekeliling Ihtisas Bil.14/1988 Keberangkatan DYMM Sultan/Raja Atau TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri Majlis-Majlis Rasmi Sekolah120
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2015 Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi121
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/1988 Penyenggaraan dan Keceriaan Maktab Perguruan/Politeknik/Sekolah122
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1995 Persediaan Bagi Pilihanraya Umum123
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2015 Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi124
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1995 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan125
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1987 Kesulitan Mendapatkan Buku-buku Teks